FANDOM


Tulisan adalah kumpulan huruf-huruf atau angka yang dituliskan dalam suatu bahasa tertentu. Tulisan ditampilkan dalam bentuk teks dan bukan gambar (walaupun ada beberapa bahasa yang awal sumber tulisannya adalah gambar-gambar).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.