FANDOM


Cersil dewasa adalah cerita silat yang memasukkan unsur sex sebagai pelengkap cerita. Cerita jenis ini masuk dalam kategori bacaan dewasa (17 tahun ke atas). Cersil dewasa ini termasuk bacaan underground dan masih banyak yang menganggapnya sebagai bacaan stensilan atau cabul, dan masih diperdebatkan banyak kalangan.

Contoh cerita silat kategori dewasa diantaranya adalah :

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.